Hummus consumption preferences among dietetics students
pdf

Keywords

hummus
nutritional value
taste preferences

How to Cite

Michalak, J., Mokrzycka, L., Dudzińska, K., & Bielaszka, A. (2022). Hummus consumption preferences among dietetics students. Journal of Physical Education & Health, 11(20), 5-12. https://doi.org/10.5281/zenodo.8079764

Abstract

Include foods from all 12 food groups in your diet. Dry legumes constitute the ninth group. They are a source of valuable protein, dietary fiber and valuable minerals needed for the proper functioning of the body. The average protein content in legume seeds ranges from 20% to 35% on average. In recent years, due to the growing trend for plant-based diets, chickpeas have gained popularity, especially hummus from the Middle East.

Most of the respondents participating in the study were students of the first year of the second degree of dietetics 51.7% (N=31). The majority of respondents - 78.3% (N=47) suggested that they eat hummus. When asked about the reason for hummus consumption, the most frequently chosen answer was "It's tasty", which was indicated by 66.7% (N=40) of students. The most frequently consumed type of hummus in terms of taste was natural hummus, chosen by 38.2% (N=23) of the respondents. Most respondents, 81.7% (N=49), believed that hummus is an important source of protein when following a vegetarian diet.

At the end, the best and the worst hummus were assessed, taking into account all the sensory characteristics of hummus: color, texture, smell and taste.

The vast majority of the surveyed students of dietetics included hummus in their diet, most of whom chose this product because of the taste.

https://doi.org/10.5281/zenodo.8079764
pdf

References

Malczyk E., Kosmaty I. Preferencje i częstotliwość spożycia potraw z suchych nasion roślin strączkowych wśród wybranej grupy młodzieży. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2013; 46(4): 455–461.

Kapusta F. Rośliny strączkowe źródłem białka dla roślin i zwierząt. Engineering Sciences and Technologies 2012; 1(4): 16–32.

Ćwiek P. Health benefits of selected legumes. In: Babicz M., Kropiwiec-Domańska K. (eds.) Wybrane zagadnienia z zakresu przemysłu spożywczego oraz zarządzania i inżynierii produkcji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2020, pp. 24–31.

Wolnicka K. Talerz zdrowego żywienia. PZH. Available at: https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/talerz-zdrowego-zywienia.

Wolnicka K. Strączkowe są zdrowe. Available at: https://ncez.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/12/E-book-Straczkowe-sa-zdrowe.pdf.

Rynkowska S., Tąpolska M., Owiecki M. Epidemiologia otyłości w Polsce i na świecie. Postępy Biologii Komórki 2019; 46(3): 235–242.

Erlich Ł., Kokoszko M. Rola roślin strączkowych (ospria) w diecie późnego antyku i wczesnego Bizancjum (IV–VII w.) na podstawie wybranych źródeł. Zeszyty Wiejskie 2012; 17: 8–18.

Reister E., Belote L., Leidy H. The benefits of including hummus and hummus ingredients into the american diet to promote diet quality and health: A comprehensive review. Nutrients 2020; 12: 1–14.

Szczebyło A., Halicka E., Łuczyńska K. Spożycie nasion roślin strączkowych w Polsce jako element modelu zrównoważonej konsumpcji żywności. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 2018; 12: 35–45.

Bojarowicz H., Ziółkowska A., Krysiński J. Wyjątkowość zapachu. Hygeia Public Health 2016, 51(2), 154–160.

Sienkiewicz-Jarosz H. Zmysł węchu – fizjologia i patologia. Neurologia po Dyplomie 2012; 7(4): 6–10.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Array