EDUCATIONAL MATURITY AND MOTOR AND SOMATIC DEVELOPMENT OF KINDERGARTEN AND EARLY SCHOOL AGE CHILDREN
pdf

Keywords

educational maturity
physical maturity
ontogenetic development
school education
motor development educational maturity
physical maturity
ontogenetic development
school education
motor development

How to Cite

Ziemba, K. (2019). EDUCATIONAL MATURITY AND MOTOR AND SOMATIC DEVELOPMENT OF KINDERGARTEN AND EARLY SCHOOL AGE CHILDREN. Journal of Physical Education & Health, 8(13), 50-61. Retrieved from https://jpeh.po.opole.pl/index.php/jpeh/article/view/17

Abstract

The proper physical development of a child is the last criterion for achieving educational maturity. It is often underestimated; however, it is very significant in school activities, since a healthy, physically fit, and properly nourished child will be less exhausted by sitting at a desk, walking to school, or performing various tasks which may often seem challenging. The purpose of the paper is to evaluate the school maturity of kindergarten age and early school age children and their somatic and motor development in the context of their commencing school education. While verifying these general rules, studies on a group of 628 girls and boys aged 6 and 7 years were conducted in the city of Opole. The test prepared for this survey consisted of 7 fitness tests and body height, weight, and fat measurements. The results obtained have been subjected to statistical analysis. An analysis of the morphological measurement results and fitness tests demonstrate that both the six-year-old girls and boys did not attain the same level of physical school maturity as their 7 years old schoolmates. This level of maturity would enable them to withstand the educational requirements of the primary school curriculum.

pdf

References

Cudak H. (1999). Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa.

Gasiul H. (2002). Teorie emocji i motywacji. Rozważania psychologiczne. Wydawnictwo UKSW, Warsaw 2002.

Kielar-Turska M., Hpała B., Arwas-Napierała, Trem J. (2005). Psychologia rozwoju człowieka. PWN, Warszawa.

Klim-Klimaszewska A. (2011). Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa. Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa.

Klim-Klimaszewska A. (2005). Pedagogika przedszkolna. Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa.

Kwiatowska M. (1978). Przygotowanie dziecka do szkoły. In: M. Kwiatowska, Z. Topińska. (Eds.), Pedagogika przedszkolna. WSiP, Warszawa.

Kwiatkowska M. (1985). Podstawy pedagogiki przedszkolnej. WSiP, Warszawa.

Okoń W. (1975). Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa.

Pilikiewicz M. (1988). Charakterystyka klasy szkolnej jako grupy społecznej. Życie Szkoły, 4.

Paprotna G. (1998). O niektórych źródłach niepowodzeń dzieci w edukacji przedszkolnej. In: J. Łysak (Ed.), Niepowodzenia szkolne. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Przetacznikowa M. (1973). Podstawy rozwoju psychologicznego dziecka i młodzieży. PZWS, Warszawa.

Szewińska A. (1973). Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej. PZWS, Warszawa. 13. Szuman S. (1962). O dojrzałości szkolnej dzieci siedmioletnich. Nowa Szkoła, 6.

Wilgocka-Okoń B. (1972). Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko. PWN, Warszawa.

Wilgocka-Okoń W. (2003). Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Ziemba K. (2010). Co warto wiedzieć? a o czym warto przypomnieć? w związku z wczesnoszkolną edukacją sześciolatków. Lider, 3 (230).

Żebrowska M. (1969). Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. PWN, Warszawa.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2019 Array