ENERGY DRINKS AS A POTENTIAL HEALTH RISK FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS
pdf

Keywords

health behaviours
energy drinks
health promotion
health risk health behaviours
energy drinks
health promotion
health risk

How to Cite

Kurzydem, L. (2019). ENERGY DRINKS AS A POTENTIAL HEALTH RISK FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS. Journal of Physical Education & Health, 8(13), 25-35. Retrieved from https://jpeh.po.opole.pl/index.php/jpeh/article/view/14

Abstract

The aim of this article is to present the phenomenon of the increase in the consumption of energy drinks particularly among children and adolescents and to show their negative health effects.
In the education process, the young generation is to acquire the necessary knowledge about health, its conditions and threats, as well as develop the ability to use this knowledge in everyday life to know, want and be able to enhance their own health and that of other persons and to improve the quality of life. Therefore, in education, physical education teachers who are prepared for this function play a special role in the health education of students. Their task is education in the field of healthy lifestyle, transferring knowledge about the adverse consequences of one’s behaviour and related health threats, including sensitizing children and adolescents to the negative effects of drinking energy drinks, as well as building health awareness of students and shaping a sense of responsibility for one’s own health.

pdf

References

Barylski M. (2014). Napoje energetyczne – nie tylko groźba syndromu kofeinowego. Medical Tribune, 09.

Bernatek A., Grauer P., Karasek J., Krzyna D., Krzyżak R., Pochroń A., Trawka J., Wiśniewski T. (2016). Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce. KPMG.

Breda J. J., Whiting S., H., Encarnação R., Norberg S., Jones R., Reinap M., Jewell J. (2014). Energy drink consumption in Europe: a review of the risks, adversehealtheffects, and policy options to respond.

Cichocki M. (2012). Napoje energetyzujące – współczesne zagrożenia zdrowotne dzieci i młodzieży. Przegląd Lekarski, 10, 854-860.

Gallimberti L., Buja A., Chindamo S., Vinelli A., Lazzarin G., Terraneo A., Scafato E., Baldo V. (2013). Energy drink consumption in children and earlyadolescents. European Journal of Pediatrics., 172 (10), 1335-1340.

Gądek L., KołodziejE. (2018). Interpelacja nr 18596 do ministra zdrowia w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży napojów energetycznych dzieciom i młodzieży.

Grembecka M., Lebiedzińska A., Mróz M., Szefer P. (2013). Ocena zawartości sacharozy i cukrów prostych w wybranych napojach energetycznych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 94 (2), 339- 341.

Hoffmann M., Świderski F. (2008). Napoje energetyzujące i ich składniki funkcjonalne. Przemysł Spożywczy, 9, 8-14.

Jaworski M., Gustek S., Barcz M. (2013). Związek picia napojów typu cola ze stosowaniem innych używek przez młodzież i młodych dorosłych. Alkoholizm i Narkomania, 26, 4, 349-364.

Jarosz M., Sajór I., Gugała-Mirosz S., Nagel P. (2017). Węglowodany, In: M. Jarosz (Ed.), Normy żywienia dla populacji Polskiej. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, 98-114.

Kiwnik-Pargana J. (2019) Zakaz sprzedaży napojów energetycznych? http://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,napoje-energetyczne-powinny-zostac- wycofane-ze-sprzedazy-,artykul,1721993.html

Korczak J. (2009). Współczesne „dopalacze” – zjawisko i zagrożenia, In: M. Jędrzejko (Ed.), Narkomania, spojrzenie wielowymiarowe. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk-Warszawa, 267-302.

Korczak J., Jędrzejko M. (2010). Nowe zagrożenie – dopalacze, In: M. Jędrzejko (Ed.), Człowiek wobec uzależnień (narkotyki i dopalacze). Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Poznań, 118-135. 14.Korwin-Szymanowska A., Tuszyńska L. (2015). Zachowania żywieniowe jako nieodłączny element edukacji zdrowotnej – raport z badań. In: A. Wolska-Adamczyk (Ed.), Znaczenie racjonalnego żywienia w edukacji zdrowotnej. WSIiZ, Warszawa.

Kowalski J. A. (2017). Strategie marek na rynku napojów energetyzujących. Marketing i Zarządzanie, 2 (48), 357-371.

Kozirok W. (2016). Spożycie napojów energetyzujących w grupie nastolatków z Trójmiasta i okolic. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 3, 546-550.

Matsumoto H. (2014). Napoje energetyzujące – fakty i mity. Psychiatria po Dyplomie, 5. 18.Makarewicz-Wujec M., Kozłowska-Wojciechowska M. (2000). Żyjmy dłużej. Napoje energetyzujące. Medipress Publishing, Warszawa, 6, 42-43.

Motyka M., Marcinowski J. T. (2015). Nowe metody odurzania się. Cz. VIII. Napoje energetyzujące łączone z alkoholem. Problemy Higieny i Epidemiologii, 96 (4), 830-838.

National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), U.S. Department of Health& Human Services, NationalInstitutes of Health.

Panel Handlu Detalicznego, NielsenHealthyTrends Report, Nielsen.

Pawlas K., Hołojda P., Brust K. (2017). Ocena spożycia napojów energetycznych oraz ich wpływu na zdrowie człowieka na podstawie badań wśród studentów wrocławskich uczelni. Medycyna Środowiskowa- Environmental Medicine, 20 (2), 39-45.

Pound C. M., Blair B. (2017). Energy and sports drinks in children and adolescents. Paediatrics& Child Health, 22 (7), 406–410.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. (poz. 1492) w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Józefa Królana interpelację nr 18596 w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży napojów energetycznych dzieciom i młodzieży, 2018.

Skórnicki C. (2011). Napoje energetyzujące. Moda na Zdrowie, 2 (93), 38-42.

Szymański K., Winiarska K. (2008). Tauryna i jej potencjalne wykorzystanie w terapii, Taurine and itspotentialtherapeuticapplication. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 62, 75-86.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2019 Array